עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

13

בפעם הראשונה שלנו יחד

הוא קנה לי קופסת עוגיות

ואני קניתי לו כרטיסי גירוד.

הוא ביקש לעשות לי דברים שאחרים דרשו

ונשק לי בצלקות ישנות שאחרים הותירו.

לא זכינו בכלום.

אבל הבוקר אני מרגישה בת מזל.